Paikallinen virka- ja työehtosopimus hälytysrahan maksamisesta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella

 

Tehy PPSHP tiedottaa:

"Tehyn Pohjois-Pohjanmaan RAKE ryhmän neuvottelijat ovat neuvotelleet Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sote-sopimuksen piirissä oleville työntekijöille ja viranhaltijoille paikallisen virka- ja työehtosopimuksen hälytysrahasta.

Hälytysrahan määrät ovat arkena 90 euroa ja viikonloppuna 130 euroa sekä korotetulla työaikajaksolla arkena 110 ja viikonloppuna 160 euroa."

https://www.tehyppshp.fi/?x516387=7599068&fbclid=IwAR1BMfCvKsuIHdmDWtPFjxLiElnN7ts-U4ATJAeLMXvmVFHkg4RQHgUDLrE

JÄSENMAKSU 2023

 

Mikäli tammikuun jäsenmaksua ei ole osaltasi peritty, voit maksaa jäsenmaksun kirjautumalla tehy.fi asiointipalveluun joko jäsennumerolla tai pankkitunnuksilla

Etusivun oikopolut -osiosta on pikalinkki ’Tarkista ja maksa jäsenmaksusi’ -> siirtyy jäsenmaksut ja jäsenmaksun maksaminen. Maksa puuttuva jäsenmaksu jäsenmaksulaskurin avulla.

Mikäli Tehyn jäsenmaksua ei peritty tammikuun palkastasi, voit lähettää työnantajalle jäsenmaksuperinnän valtakirjan seuraavasti:

1.    Tehy.fi > Asiointipalvelu etusivun oikopolut -osiosta on pikalinkki ’Perintävaltakirja työnantajalle’ -> siirtyy ’työsuhdetietoihin’

2.    ’Työsuhdetiedoissa’ lähetä’ painikkeella saat lähetettyä jäsenmaksuperinnän valtakirjan palkanlaskentaan

Tarkista palkkalaskelmasi säännöllisesti!!

Vastuu jäsenmaksun maksamisesta ja maksun oikeellisuudesta on jäsenellä.

Osaatko tarkistaa palkkalaskelmasi? Hyvinvointialueelle siirtyessä se kannattaa tehdä – Katso ohjeet

Palkan eri osien pitää pysyä ennallaan, kun kunnissa työskentelevät siirtyvät vuodenvaihteessa hyvinvointialueiden palvelukseen. Työnantaja ei saa esimerkiksi pienentää tehtäväkohtaista palkkaa ja siirtää sitä henkilökohtaiseksi lisäksi.

https://www.tehylehti.fi/fi/tyoelama/osaatko-tarkistaa-palkkalaskelmasi-hyvinvointialueelle-siirtyessa-se-kannattaa-tehda-katso?fbclid=IwAR2R4C3ba0ocm1ISMqcLJ7tqEEtT5v4xnDdp07opeeEaS18fvWY1AA-unWk

 

Jäsentiedote Pohteen tehyläisille koronakorvauksesta
Tehy ja SuPer hyväksyivät valtakunnansovittelijan sovintoesityksen SOTE sopimuksen osalta lokakuun alussa. Valtakunnansovittelijan esittämä koronapandemiaan liittyvä kertapalkkio oli osa sovintoehdotusta eikä sen sisältöön tai rajauksiin voitu vaikuttaa
vaan kyseinen asia oli hyväksyttävä sellaisenaan osana sovintoesitystä.

Sovintoesityksessä on määritelty asia seuraavasti: Koronaviruksen
aiheuttama erityinen altistumisen riski sekä valmiuslain rajoitukset kohdistuivat koronapandemian alkuaikoina erityisesti erikoissairaanhoidon tiettyihin yksiköihin: teho-osastot, teho-osastoihin kytkeytynyt kuvantaminen ja laboratoriotoiminta, kohortit eli koronavuodeosastot, päivystys ml. synnytysten hoito ja ensihoito ja niiden henkilöstöön. Puutteellinen suojaus altisti henkilöstöä myös erityisesti kotihoidon palveluissa, vanhusten tehostetussa palveluasumisessa ja vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon
toimintayksiköissä. Koronaepidemian alkuvaiheessa kyse oli uudesta ja ennen kokemattomasta tilanteesta.
Koronapotilaiden hoitoon osallistuneelle em. toimintojen SOTE-sopimuksen henkilöstölle maksetaan 600 € kertapalkkio maaliskuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertapalkkio maksetaan ko. henkilöstölle, joiden palvelussuhde työnantajaan oli voimassa vähintään seitsemän kalenteripäivää 13.3.-15.6.2020
välisenä aikana. Kertapalkkion edellytyksenä on se, että palvelussuhde samaan työnantajaan on edelleen voimassa 28.2.2023
Koronakorvauksesta on tullut, eri puolelta aluetta, kyselyjä luottamusmiehille.
Pohteen Tehyn ammattiosastot ovat nimenneet Tehyn neuvottelijat työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin. Koronakorvaus asia on yhtenä neuvottelun kohteena. Asiasta tiedotetaan, kun neuvottelut on saatu päätökseen. Henkilöstön edustajat voivat esittää ehdotuksensa palkkion jakamiseksi yllä olevien periaatteiden pohjalta. Jollei esityksistä päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää kertapalkkion yllä mainittujen periaatteiden pohjalta annetun aikataulun
puitteissa.
Seuraa ammattiosastosi tiedottamista asiassa.
Tehy Pohjois-Pohjanmaan ammattiosastojen RAKE ryhmän valitsemat neuvottelijat
plm Jukka Kanto, plm Eeva Honkanen, plm Nina Pulkkinen, RAKE ryhmän pj Outi Puoskari